กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย เดือน มิ.ย. 63 ของ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง / ศูนย์เทคโนโลบีสารสนเทศและการสื่อสาร /กองการต่างประเทศ / สำนักวิชาการสาธารณสุข / กองการพยาบาล / สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ / (เดชา)
 รายละเอียด รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย เดือน มิ.ย. 63 ของ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง / ศูนย์เทคโนโลบีสารสนเทศและการสื่อสาร /กองการต่างประเทศ / สำนักวิชาการสาธารณสุข / กองการพยาบาล / สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ / (เดชา)
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง เดชา
 เบอร์ติดต่อ 025901284
 เอกสารแนบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิ.ย. 63.pdf (165.26 KB)   [ดาวน์โหลด]
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มิ.ย. 63.pdf (115.82 KB)   [ดาวน์โหลด]
กองการต่างประเทศ มิ.ย. 63.pdf (198.78 KB)   [ดาวน์โหลด]
สำนักวิชาการสาธารณสุข มิ.ย 63.pdf (173.15 KB)   [ดาวน์โหลด]
กองการพยาบาล มิ.ย. 63.pdf (175.46 KB)   [ดาวน์โหลด]
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ มิ.ย. 63.pdf (126.24 KB)   [ดาวน์โหลด]