กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.พะเยา (เดชา)
 รายละเอียด แจ้งแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.พะเยา (เดชา)
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง เดชา
 เบอร์ติดต่อ 025901284
 เอกสารแนบ แก้ไขรหัสการเบิกจ่ายรหัสการเบิกจ่าย ของ สสจ.พะเยา.pdf (10.83 MB)   [ดาวน์โหลด]