กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย เดือน มิ.ย. 63 ของกองบริหารการสาธารณสุข (ภูมิภาค) /(เดชา)
 รายละเอียด รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายย่อย เดือน มิ.ย. 63 ของกองบริหารการสาธารณสุข (ภูมิภาค) /(เดชา)
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง เดชา
 เบอร์ติดต่อ 025901284
 เอกสารแนบ กองบริหารการสาธารณสุข (ภูมิภาค) มิ.ย. 63.pdf (135.75 KB)   [ดาวน์โหลด]