กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่2กค63 ตามหนังสือ ว246 จำนวน8หน่วยงาน มีเอกสารแนบ
 รายละเอียด การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่2กค63 ตามหนังสือ ว246 จำนวน8หน่วยงาน มีเอกสารแนบ (สสจ.บึงกาฬ,รพ.พระนั่งเกล้า,สสจ.ชลบุรี,รพ.มหาราชนครราชสีมา,รพ.เพชรบูรณ์,สสจ.ราชบุรี,รพ.บัวใหญ่,รพ.พล)
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง นิภาพร (เงินกบข. คลังฯโอน2กค63)6,328.88บาท
 เบอร์ติดต่อ 02-5901273
 E-mail Address nipathong@health.moph.go.th
 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย1.pdf (68.37 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย2.pdf (185.67 KB)   [ดาวน์โหลด]
ว246ลว2กค63.pdf (216.85 KB)   [ดาวน์โหลด]