กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่2กค63 ตามหนังสือ ว247 ลว2กค63 จำนวน15หน่วยงาน มีเอกสารแนบ
 รายละเอียด การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่2กค63 ตามหนังสือ ว247 ลว2กค63 จำนวน15หน่วยงาน มีเอกสารแนบ (รพ.ชลบุรี,สสจ.ระยอง,สสจ.สมุทรปราการ,สสจ.นครราชสีมา,รพ.นางรอง,สสจ.สุรินทร์,สสจ.อุบลราชธานี,สสอ.สีคิ้ว,รพ.อุดรธนี,สสจ.หนองบัวลำภู,สสจ.น่าน,สสจ.เพชรบูรณ์,รพ.หัวหิน,รพ.นราธิวาสราชนครินทร์,รพ.ปัตตานี)
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง นิภาพร (เงินกบข. คลังฯโอน2กค63)16,912.27บาท
 เบอร์ติดต่อ 025901273
 E-mail Address nipathong@health.moph.go.th
 เอกสารแนบ ว247ลว2กค63.pdf (239.06 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งทีส่งมาด้วย1.pdf (72.82 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย2.pdf (184.77 KB)   [ดาวน์โหลด]