กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่2กค63 ตามหนังสือ ว248 จำนวน17หน่วยงาน มีเอกสารแนบ
 รายละเอียด การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่2กค63 ตามหนังสือ ว248 จำนวน17หน่วยงาน มีเอกสารแนบ (สสจ.ฉะเชิงเทรา,สสจ.ระยอง,สสจ.นครราชสีมา,รพ.บุรีรัมย์,รพ.สุรินทร์,สสจ.ศรีสะเกษ,สสจ.อุบลราชธานี,สสจ.ยโสธร,รพ.อุดรธานี,รพ.ร้อยเอ็ด,รพ.นครพนม,รพ.สวรรค์ประชารักษ์,สสจ.พิจิตร,สสจ.ประจวบคัรีขันธ์,สสจ.พัทลุง,รพ.ยะลา,รพ.นราธิวาสราชนครินทร์)
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง นิภาพร (เงินกบข. คลังฯโอน2กค63)11,409.62บาท
 เบอร์ติดต่อ 025901273
 E-mail Address nipathong@health.moph.go.th
 เอกสารแนบ ว248ลว2กค63.pdf (140.56 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย1.pdf (72.89 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย2.pdf (185.29 KB)   [ดาวน์โหลด]