กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายละเอียด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 วันที่ลงประกาศ 03 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง อลิศรา ภุมรินทร์
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 E-mail Address alizz.k_m@hotmail.co.th
 เอกสารแนบ สขร 01 มิย 63.pdf (1.09 MB)   [ดาวน์โหลด]