กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มใบเเจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)
 รายละเอียด แบบฟอร์มใบเเจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)
 วันที่ลงประกาศ 14 มกราคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงิน
 เจ้าของเรื่อง อรพรรณ์
 เบอร์ติดต่อ 025901276
 เอกสารแนบ แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงิน.xls (205.50 KB)   [ดาวน์โหลด]