กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีปฏิบัติในการรับเงินผ่านตู้บริจาค การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการันทึกรายการบัญชีเงินบริจาคและทรัพย์สินที่รับบริจาค
 รายละเอียด วิธีปฏิบัติในการรับเงินผ่านตู้บริจาค การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการันทึกรายการบัญชีเงินบริจาคและทรัพย์สินที่รับบริจาค
 วันที่ลงประกาศ 30 มกราคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901226
 เอกสารแนบ วิธีปฏิบัติในการรับเงินผ่านตู้บริจาค.pdf (1.26 MB)   [ดาวน์โหลด]
ปกแนวปฏิบัติเงินบริจาค ม.ค 62.docx (33.21 KB)   [ดาวน์โหลด]
แนวปฏิบัติเงินบริจาคปี 61(21พย 61) ผอ แก้ไข 4.docx (45.91 KB)   [ดาวน์โหลด]
ข้อมูลเพื่อนสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบGFMIS.pdf (1.25 MB)   [ดาวน์โหลด]