กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 4
 รายละเอียด รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 4
 วันที่ลงประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901272
 เอกสารแนบ 2102_ม.ค62.rar (1.44 MB)   [ดาวน์โหลด]
2102_ม.ค62.TXT (7.82 MB)   [ดาวน์โหลด]