กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.06/ว41 การประเมินผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 รายละเอียด การประเมินผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 วันที่ลงประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเงิน
 เบอร์ติดต่อ 025901275
 เอกสารแนบ การประเมินผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online.pdf (88.74 KB)   [ดาวน์โหลด]