กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
 รายละเอียด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
 วันที่ลงประกาศ 01 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน อลิศรา
 เจ้าของเรื่อง อลิศรา ภุมรินทร์
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 E-mail Address alizz.k_m@hotmail.co.th
 เอกสารแนบ สขร-1-กพ-62.PDF (45.75 KB)   [ดาวน์โหลด]