กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเดชา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
 วันที่ลงประกาศ 04 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง อารี
 เบอร์ติดต่อ 02529010221
 E-mail Address benly761980@gmail.com
 เอกสารแนบ สแกนประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์.pdf (374.61 KB)   [ดาวน์โหลด]