กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือแจ้งการโอนเงินหนี้ของผู้รับบำเหน็จชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ 3 เดือน มีค. 62 รอบ 1 พร้อมรายละเอียด
 รายละเอียด หนังสือแจ้งการโอนเงินหนี้ของผู้รับบำเหน็จชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ 3 เดือน มีค. 62 รอบ 1 พร้อมรายละเอียด
 วันที่ลงประกาศ 08 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง น.ส.ปรีเปรม คงคาเขตร
 เบอร์ติดต่อ 025901267
 เอกสารแนบ รายละเอียดการโอนหนี้ เดือนมีค.62 รอบ1.pdf (51.52 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือแจ้งหนี้ เดือนมีค.62 รอบ1.pdf (40.43 KB)   [ดาวน์โหลด]