กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.01/ว472 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
 รายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
 วันที่ลงประกาศ 08 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเงิน,กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901275
 เอกสารแนบ ว472 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์.pdf (195.83 KB)   [ดาวน์โหลด]