กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายละเอียด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 วันที่ลงประกาศ 08 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901272
 เอกสารแนบ กำหนดรุ่นการอบรมใหม่(07.03.2019)16.25.xls (515.00 KB)   [ดาวน์โหลด]
โครงการอบรม.pdf (4.23 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม.pdf (1.26 MB)   [ดาวน์โหลด]