กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 169 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 169 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์
 วันที่ลงประกาศ 18 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง ธันยกร ชัยสิทธิ์
 เบอร์ติดต่อ 025901224
 เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง.pdf (161.82 KB)   [ดาวน์โหลด]