กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือแจ้งการโอนหนี้บำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบ 2 พร้อมรายละเอียด
 รายละเอียด หนังสือแจ้งการโอนหนี้บำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบ 2 พร้อมรายละเอียด
 วันที่ลงประกาศ 18 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง ปรีเปรม
 เบอร์ติดต่อ 025901267
 เอกสารแนบ หนังสือแจ้งการโอนหนี้บำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบ 2.pdf (30.09 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายละเอียดการโอนหนี้บำเหน็จ ประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบ 2.pdf (39.34 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายละเอียดการโอนหนี้บำนาญ เดือน มีนาคม 2562 รอบ 2.pdf (112.13 KB)   [ดาวน์โหลด]