กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่15มีค62 ตามหนังสือ ว86 ลว18มีค62 จำนวน12หน่วยงาน มีเอกสารแนบ
 รายละเอียด การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน วันที่ 15มีค62 ตามหนังสือ ว86 ลว18มีค62 จำนวน12หน่วยงาน มีเอกสารแนบ
 วันที่ลงประกาศ 18 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง นิภาพร (เงินกบข.เช็ค คลังฯโอน15มีค2562เงินรวม8,222.36)
 เบอร์ติดต่อ 02-5901273
 เอกสารแนบ ว86ลว18มีค62.pdf (262.14 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย1.pdf (70.35 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย2.pdf (202.08 KB)   [ดาวน์โหลด]