กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีนาคม 2562
 รายละเอียด รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีนาคม 2562
 วันที่ลงประกาศ 19 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง ศิริรัตน์
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1273
 เอกสารแนบ มีนาคม 2562.pdf (6.00 MB)   [ดาวน์โหลด]