กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โอนเงินประกันสังคม/ค.ต.ส.พนักงานราชการ/46029/N4563 ในระบบฯ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ที่ สธ.0206.02/ ลว. มีค.62(กฤติยา ปานช้าง)
 รายละเอียด โอนเงินประกันสังคม/ค.ต.ส.พนักงานราชการ/รหัสผลผลิต2100246029000000/รหัสกิจกรรม21002xxxxN4563 ในระบบหลักประกันสุขภาพของ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ที่ สธ.0206.02/ ลว. มีค.62 (กฤติยา ปานช้าง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 5901349-50
 วันที่ลงประกาศ 20 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง กฤติยา ปานช้าง
 เบอร์ติดต่อ 025901288
 เอกสารแนบ โอนพนักงานราชการงวด2-19มีค62.pdf (6.82 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือแจ้งโอนพนักงานราชการ ว.96 รพ.ศูนย์-รพ.ทั่วไป.pdf (309.99 KB)   [ดาวน์โหลด]