กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ.0206.09.7/ว493 ขอให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ในการรับบริจาค
 รายละเอียด ขอให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ในการรับบริจาค
 วันที่ลงประกาศ 20 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 เอกสารแนบ ขอให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์.pdf (2.07 MB)   [ดาวน์โหลด]