กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือแจ้งการโอนหนี้ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำเดือน มีค.62 พร้อมรายละเอียด (เชอรี่)
 รายละเอียด หนังสือแจ้งการโอนหนี้ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำเดือน มีค.62 พร้อมรายละเอียด (เชอรี่)
 วันที่ลงประกาศ 21 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง ปรีเปรม
 เบอร์ติดต่อ 025901267
 เอกสารแนบ รายละเอียดการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562.pdf (134.90 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือแจ้งการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562.pdf (17.92 KB)   [ดาวน์โหลด]