กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0206.03/511 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน กบรส.(ภูมิภาค) ให้สสจ.ฉะเชิงเทรา (31087/N4524) (ศศิมา)
 รายละเอียด ที่ สธ 0206.03/511 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562
 วันที่ลงประกาศ 21 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ศศิมา
 เบอร์ติดต่อ 0-2590-1286
 เอกสารแนบ ใบโอน GF.pdf (234.98 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายละเอียดการโอนจัดสรร.pdf (2.68 MB)   [ดาวน์โหลด]
หน้าหนังสือ.pdf (300.48 KB)   [ดาวน์โหลด]