กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โอนเปลี่ยนหน่วยเบิกจ่ายจาก หน่วยงานต่าง ๆ ในสนข.ที่ 5 ให้กับ รพ.ราชบุรี
 รายละเอียด โอนเปลี่ยนหน่วยเบิกจ่ายจาก หน่วยงานต่าง ๆ ในสนข.ที่ 5 ให้กับ รพ.ราชบุรี
 วันที่ลงประกาศ 21 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง นิตยา แดงโสภา
 เบอร์ติดต่อ โทร 02-5901294
 เอกสารแนบ โอนเปลี่ยนหน่วย.pdf (36.47 KB)   [ดาวน์โหลด]
โอนเปลี่ยนหน่วย สสจ.ให้รพ.ราชบุรี.pdf (114.34 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือสำนักตรวจฯ เขต 5.pdf (194.59 KB)   [ดาวน์โหลด]