กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โอนกลับส่วนกลาง (สบพช.)(35099) ที่ สธ 0206.02/649 ลว.22มีนาคม2562 (ชินวุฒิ)
 รายละเอียด โอนกลับส่วนกลาง (สบพช.)(35099) (ชินวุฒิ)
 วันที่ลงประกาศ 21 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1295
 เอกสารแนบ รพ.มหาราชนครราชสีมา โอนกลับ.PDF (1.33 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 649.PDF (224.69 KB)   [ดาวน์โหลด]