กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.01/ว595 การรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment
 รายละเอียด การรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment
 วันที่ลงประกาศ 22 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเงิน
 เบอร์ติดต่อ 025901275
 เอกสารแนบ ว595 การรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment.pdf (2.11 MB)   [ดาวน์โหลด]