กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โอนกลับส่วนกลาง (กบรส.)(280E7, 350A1, 39008, 350A0) ที่ สธ 0206.02/652 ลว.22มีนาคม2562 (ชินวุฒิ&พิมลรัตน์)
 รายละเอียด โอนกลับส่วนกลาง (กบรส.)(280E7, 350A1, 39008, 350A0) (ชินวุฒิ&พิมลรัตน์)
 วันที่ลงประกาศ 22 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1295
 เอกสารแนบ โอนกลับ กบรส. 0207.03.5-1484.PDF (419.78 KB)   [ดาวน์โหลด]
โอนกลับ กบรส.(350A0).PDF (765.50 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ 652.PDF (220.32 KB)   [ดาวน์โหลด]