กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.01/ว594 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๑
 รายละเอียด ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๑
 วันที่ลงประกาศ 22 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เบอร์ติดต่อ 025901282
 เอกสารแนบ ว594 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๖๑.pdf (702.46 KB)   [ดาวน์โหลด]