กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0206.03/520 ลว.25 มี.ค. 62 แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ให้ รพ.ศรีสังวาลย์ 39008/N4548 (กชณัช)
 รายละเอียด 39008/N4548 จำนวนเงิน 350,000 บาท
 วันที่ลงประกาศ 22 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง กชณัช
 เบอร์ติดต่อ 025901287
 เอกสารแนบ Scan ใบโอน GF.pdf (429.43 KB)   [ดาวน์โหลด]
Scan หน้าหนังสือ.pdf (173.03 KB)   [ดาวน์โหลด]