กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0206.03/519 ลว.25 มี.ค. 62 แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ให้ รพ.ระยอง 350G0/N4537 (กชณัช)
 รายละเอียด 350G0/N4537 จำนวนเงิน 180,000 บาท
 วันที่ลงประกาศ 22 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง กชณัช
 เบอร์ติดต่อ 025901287
 เอกสารแนบ Scan ใบโอน GF.pdf (431.99 KB)   [ดาวน์โหลด]
Scan หน้าหนังสือ.pdf (167.32 KB)   [ดาวน์โหลด]