กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0206.03/518 ลว.25 มี.ค. 2562 แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ให้ สสจ.สระบุรี (ค่าเช่าบ้าน) 38028/N4542 (กชณัช)
 รายละเอียด 38028/N4542 จำนวนเงิน 7,000 บาท
 วันที่ลงประกาศ 22 มีนาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง กชณัช
 เบอร์ติดต่อ 025901287
 เอกสารแนบ Scan ใบโอน GF.pdf (423.32 KB)   [ดาวน์โหลด]
Scan หน้าหนังสือ.pdf (173.57 KB)   [ดาวน์โหลด]