กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
 รายละเอียด เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
 วันที่ลงประกาศ 22 พฤศจิกายน 2561
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 เอกสารแนบ KTB Co.ppt (2.83 MB)   [ดาวน์โหลด]
PA ระดับ 7 ปี 2562# กศภ.pdf (63.39 KB)   [ดาวน์โหลด]
กลุ่มบริหารพัสดฯ 23 พย.61.ppt (820.50 KB)   [ดาวน์โหลด]
ตารางปัญหาและอุปสรรคการบริหารงบประมาณ ปี 2561.docx (19.04 KB)   [ดาวน์โหลด]
บัญชี house model 62 ชี้แจง 23 พย 61.ppt (224.50 KB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือเชิญประชุมแนวทางการบริหารงปม. 62.pdf (28.58 KB)   [ดาวน์โหลด]
เอกสารนำเสนอ PA ระดับ 7 ปี 2562.pptx (2.07 MB)   [ดาวน์โหลด]