กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การตรวจเยี่ยมหน่วยงานกองบริหารการคลัง โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติในการมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ กองบริหารการคลัง
ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 2 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.