กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

บทสวดมนต์ ตามโครงการ สวดมนต์ เจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงประกาศวันที่ : 09 ธันวาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 48 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 203 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 766 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 488 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1086 คน

กองบริหารการคลัง

เรื่องแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.สระแก้ว (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน
เรื่องแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.ชลบุรี (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 11 คน
รายงานทะเบียนคุมงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2563 กบรส. สวนกลาง (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 08 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 21 คน
รายงานทะเบียนคุมงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2563 ศอ.ปส.สธ. (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 08 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 11 คน
รายงานทะเบียนคุมงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2563 สนง.ผลิตแพทย์เพิ่มฯ (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 08 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน
รายงานขอเบิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญ มกราคม 2564
ลงประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 57 คน
การลงทะเบียนในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Gobernment)
ลงประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 112 คน
วงเงินการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 02 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่