กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 274 คน
0206.09.8/ว3609 ขอเชิญประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒
ลงประกาศวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 711 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 179 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

กองบริหารการคลัง

โอนสิ่งก่อสร้าง รพ.พุทธชินราช (พิมลรัตน์)
ลงประกาศวันที่ : 20 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 15 คน
โอนกลับส่วนกลางงบลงทุน (กบรส)(350A0)(พิมลรัตน์)
ลงประกาศวันที่ : 20 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน
โอนเงินชดเชยค่าก่อสร้าง(ค่าK)รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช(พิมลรัตน์)
ลงประกาศวันที่ : 19 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 11 คน
ถอนคืนเงินค่าปรับงานก่อสร้าง รพ.อภัยภูเบศร (พิมลรัตน์)
ลงประกาศวันที่ : 19 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน
โอนจัดสรรงบดำเนินงานให้ รพ.กำแพงเพชร
ลงประกาศวันที่ : 20 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กันยายน 2562
ลงประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 48 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 11 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 05 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 25 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 10 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 05 สิงหาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 53 คน
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS ณ เดือนมิถุนายน 2562
ลงประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 222 คน
ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 06 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 54 คน
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
ลงประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่