กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

สธ 0206.01/ว2429 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
ลงประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน
เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 298 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 75 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 2 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
ลงประกาศวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 13 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงประกาศวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 212 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

กองบริหารการคลัง

รายงานการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 2556-2562 ณ 1 พฤศจิกายน 2562 (ปัทมา)
ลงประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 65 คน
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พิมลรัตน์)
ลงประกาศวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 130 คน
รายงานการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 2556-2562 ณ 1 ตุลาคม 2562 (ปัทมา)
ลงประกาศวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 45 คน
รายงานทะเบียนคุมงบประมาณ ณ 31 ตุลาคม 2562 ศปท. (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 20 คน
รายงานการเขิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญเดือน ตุลาคม 2562
ลงประกาศวันที่ : 30 ตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 62 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลางปี2563 งวดที่ 1 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 33 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 12 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 54 คน
ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 06 กันยายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่