กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

0206.09.8/ว3609 ขอเชิญประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒
ลงประกาศวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 749 คน
สธ 0206.01/ว3987 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงประกาศวันที่ : 28 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 38 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง
ลงประกาศวันที่ : 18 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 3 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ นง-8419 นนทบุรี
ลงประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 5 คน
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ลงประกาศวันที่ : 07 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 24 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 16 คน

กองบริหารการคลัง

โอนกลับส่วนกลาง (กบรส.) (พรชนก)
ลงประกาศวันที่ : 22 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน
เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2562 (39008/N4548) กองตรวจราชการ (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน
เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2562 (04080700001/N4502) กองตรวจราชการ (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 18 คน
เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2562 (04080/N4502) กองตรวจราชการ (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 15 คน
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มกราคม 2562
ลงประกาศวันที่ : 22 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 62 คน
รายงานการขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (เชอรี่)
ลงประกาศวันที่ : 16 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 74 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 3 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 04 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 49 คน
รายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝากเดือนพฤศจิกายน 2561 (งวดที่ 2) 2102
ลงประกาศวันที่ : 04 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 70 คน
แบบฟอร์มใบเเจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)
ลงประกาศวันที่ : 14 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 35 คน
โปรเเกรมติดตั้ง KTB Universal
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน
คู่มือระบบงาน KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่