กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

รายละเอียดกรมธรรม์ COVID-19
ลงประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 1521 คน
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
ลงประกาศวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนผู้เข้าชม 457 คน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน
ลงประกาศวันที่ : 21 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน
ที่ สธ 0206.01/ว2753 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ลงประกาศวันที่ : 05 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 47 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงประกาศวันที่ : 22 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 347 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 965 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 605 คน

กองบริหารการคลัง

แจ้งการแก้ไขรหัสกิจกรรมหลัก ของ สสจ.บึงกาฬ (ศศิมา)
ลงประกาศวันที่ : 20 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน
แจ้งการแก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก สสจ.สกลนคร (ศศิมา)
ลงประกาศวันที่ : 14 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 17 คน
เรื่องแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.เพชรบุรี (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน
แจ้งแก้ไขปรับปรุงรายการในระบบ GFMIS ของ สสจ.ลำปางเรียบร้อยแล้ว/(เดชา)
ลงประกาศวันที่ : 06 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 21 คน
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรกฎาคม 2564
ลงประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 129 คน
รายงานขอเบิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญ กรกฎาคม 2564
ลงประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 72 คน
การลงทะเบียนในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Gobernment)
ลงประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 257 คน
วงเงินการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 02 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่