กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

สธ.0206.09.7/ว493 ขอให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ในการรับบริจาค
ลงประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 11 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องอัดสำเนา
ลงประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน
ประกาศผู้ชนะ จ้างตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ลงประกาศวันที่ : 07 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 76 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

กองบริหารการคลัง

โอนงบลงทุนกลับส่วนกลาง
ลงประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน
โอนกลับส่วนกลาง (กบรส.)(280E7, 350A1, 39008, 350A0) (ชินวุฒิ&พิมลรัตน์)
ลงประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 15 คน
โอนกลับส่วนกลาง (สบพช.)(35099) (ชินวุฒิ)
ลงประกาศวันที่ : 21 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีนาคม 2562
ลงประกาศวันที่ : 19 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 94 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 5
ลงประกาศวันที่ : 08 มีนาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 29 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง งวด 4
ลงประกาศวันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชม 75 คน
แบบฟอร์มใบเเจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)
ลงประกาศวันที่ : 14 มกราคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 312 คน
โปรเเกรมติดตั้ง KTB Universal
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่