กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

รายงานเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX)
ลงประกาศวันที่ : 06 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 131 คน
รายละเอียดกรมธรรม์ COVID-19 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ลงประกาศวันที่ : 04 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 192 คน
รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ (ประเทภเอกสาร CK)
ลงประกาศวันที่ : 01 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 264 คน
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.06/ว399 ขอให้แจ้งยอดเงินทดรองราชการ
ลงประกาศวันที่ : 07 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 58 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 441 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 1078 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 707 คน

กองบริหารการคลัง

สรุปผลการตรวจสอบพัสดุและรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ (นีรนุช)
ลงประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 72 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ประจำเดือนกันยายน (วิกัญญา)
ลงประกาศวันที่ : 08 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 41 คน
แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีในระบบGFMIS ครั้งที่ 2 (สมรัก)
ลงประกาศวันที่ : 17 กันยายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม 155 คน
ขอแจ้งวงเงินบัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 04 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 51 คน
การลงทะเบียนในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Gobernment)
ลงประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่