กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

ที่ สธ 0206.01/ว625 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ?ออมเพิ่มดี มีแต่ได้?
ลงประกาศวันที่ : 24 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 15 คน
เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 360 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 16 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) จำนวน 2 คันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 17 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562
ลงประกาศวันที่ : 06 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 10 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 34 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 380 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 290 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 570 คน

กองบริหารการคลัง

เรื่องแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณปี 2563 งวดที่ 2 กองตรวจราชการ
ลงประกาศวันที่ : 19 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 117 คน
รายงานทะเบียนคุมงบประมาณ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศปท. (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 10 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน
รายงานขอเบิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญ มีนาคม 2563
ลงประกาศวันที่ : 24 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 48 คน
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีนาคม 2563
ลงประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 149 คน
รายงานเงินนอกหน่วยบริการ (บช.11)ปี 63 (รอบ 2)
ลงประกาศวันที่ : 17 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 87 คน
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS
ลงประกาศวันที่ : 10 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 214 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง ปี 2563 งวดที่ 5 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 09 มีนาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 47 คน
KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 718 คน
KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 129 คน
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.06/ว2527 ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่