กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

ด่วนที่สุด สธ 0206.01/ว1646 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
ลงประกาศวันที่ : 19 เมษายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน
(ร่าง) ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๗ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 08 เมษายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๗ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 07 เมษายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม 5 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ๖๐๐ คัน เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๒๓๒ ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 23 คน
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๗ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการเช่า ๕ ปี ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 30 มีนาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 284 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 883 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 544 คน

กองบริหารการคลัง

แจ้งการแก้ไขรหัสแหล่งของเงิน ของ รพ.สุรินทร์ (อรทัย)
ลงประกาศวันที่ : 19 เมษายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม 1 คน
เรื่องแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.สมุทรสงคราม (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 16 เมษายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม 3 คน
เรื่องแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.ปัตตานี (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 09 เมษายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม 5 คน
การลงทะเบียนในระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Gobernment)
ลงประกาศวันที่ : 14 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 203 คน
วงเงินการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 02 ตุลาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่