กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

สธ 0206.01/ว354 การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
ลงประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
สธ 0206.04/ว317 เร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลงประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน
เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 345 คน
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 16 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี) จำนวน 2 คัน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 5 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 3 คน
ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 16 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี) จำนวน 2 คัน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 10 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 219 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 275 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

กองบริหารการคลัง

เรื่องแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.ชลบุรี (ผุสดี)
ลงประกาศวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
แก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รพ.เชียงคำ (เดชา)
ลงประกาศวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 5 คน
แก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รพ.เชียงคำ (เดชา)
ลงประกาศวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 3 คน
สสจ.สุรินทร์ ขอแก้ไขรหัสงบประมาณ 1 รายการ (อรทัย)
ลงประกาศวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
การแก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ของ สสจ.ปัตตานี (นิตยา)
ลงประกาศวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 9 คน
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS
ลงประกาศวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 95 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลางปี2563 งวดที่ 4 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 19 คน
KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 622 คน
KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 106 คน
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.06/ว2527 ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 431 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่