กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)
ลงประกาศวันที่ : 27 เมษายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 510 คน
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์กองบริหารการคลัง
ลงประกาศวันที่ : 15 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 20 คน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด
ลงประกาศวันที่ : 11 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 115 คน
เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 421 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED ประหยัดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงประกาศวันที่ : 01 กรกฎาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงประกาศวันที่ : 15 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 17 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงประกาศวันที่ : 15 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 14 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร
ลงประกาศวันที่ : 05 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 22 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 112 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 575 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 367 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 790 คน

กองบริหารการคลัง

แจ้งแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.พะเยา (เดชา)
ลงประกาศวันที่ : 03 กรกฎาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 1 คน
รายงานขอเบิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญ มิย. 63
ลงประกาศวันที่ : 23 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 83 คน
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มิถุนายน 2563
ลงประกาศวันที่ : 22 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 132 คน
รายงานเงินนอกหน่วยบริการ (บช.11) ปี 63 (รอบ 3) (จุรีรัตน์)
ลงประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 33 คน
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลางปี2563 งวดที่ 8 (2102)
ลงประกาศวันที่ : 09 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 92 คน
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบGFMIS เดือนพฤษภาคม 2563
ลงประกาศวันที่ : 09 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 134 คน
KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 918 คน
KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 211 คน
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.06/ว2527 ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ
ลงประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
จำนวนผู้เข้าชม 578 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่