กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณส่วนกลาง
พบข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
จำนวนผู้เข้าชม
หน่วยงาน
  02 สิงหาคม 2563 58 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 กรกฎาคม 2563 150 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 มิถุนายน 2563 159 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  05 พฤษภาคม 2563 215 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  07 เมษายน 2563 282 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 มีนาคม 2563 252 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 กุมภาพันธ์ 2563 234 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 มกราคม 2563 237 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  02 ธันวาคม 2562 214 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  06 พฤศจิกายน 2562 216 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ