กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณส่วนกลาง
พบข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
จำนวนผู้เข้าชม
หน่วยงาน
  05 สิงหาคม 2562 85 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2562 6 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2562 4 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 กรกฎาคม 2562 144 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  13 มิถุนายน 2562 148 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  07 พฤษภาคม 2562 147 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  05 เมษายน 2562 192 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  04 มีนาคม 2562 173 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  11 กุมภาพันธ์ 2562 158 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  09 มกราคม 2562 193 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ