กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณส่วนกลาง
พบข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
จำนวนผู้เข้าชม
หน่วยงาน
  05 เมษายน 2562 122 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  04 มีนาคม 2562 142 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  11 กุมภาพันธ์ 2562 131 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  09 มกราคม 2562 172 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  06 ธันวาคม 2561 166 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  07 พฤศจิกายน 2561 109 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  01 พฤศจิกายน 2561 85 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ