กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณส่วนกลาง
พบข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
จำนวนผู้เข้าชม
หน่วยงาน
  03 มีนาคม 2563 168 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 กุมภาพันธ์ 2563 185 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 มกราคม 2563 187 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  02 ธันวาคม 2562 161 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  06 พฤศจิกายน 2562 174 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 ตุลาคม 2562 231 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  03 กันยายน 2562 237 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2562 168 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2562 42 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2562 39 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ