กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลการโอนเงินงบประมาณ
พบข้อมูลทั้งหมด 640 รายการ
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
จำนวนผู้เข้าชม
หน่วยงาน
  06 สิงหาคม 2563 58 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  06 สิงหาคม 2563 78 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  06 สิงหาคม 2563 14 กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
  06 สิงหาคม 2563 8 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  06 สิงหาคม 2563 30 กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2563 21 กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2563 8 กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2563 72 กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2563 19 กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
  05 สิงหาคม 2563 22 กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ