กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Knowledge Management
พบข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
จำนวนผู้เข้าชม
หน่วยงาน
  24 เมษายน 2562 0 กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
  05 เมษายน 2562 45 กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
  04 เมษายน 2562 17 กลุ่มบริหารการเงิน
  22 มีนาคม 2562 18 กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
  18 มีนาคม 2562 11 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
  08 มีนาคม 2562 17 กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
  08 มีนาคม 2562 18 กลุ่มภารกิจอำนวยการ
  28 กุมภาพันธ์ 2562 22 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
  28 กุมภาพันธ์ 2562 32 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
  01 กุมภาพันธ์ 2562 40 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง