กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
ค่าตอบแทนรพ.สนามกับรพช.
ยาสมี มะดีเย๊าะ
01 พฤษภาคม 2563
47 0
 
พื้นที่ รพ.สต. อยู่ในพื้นที่สูง เดินทางลำบาก ทุรกันดาร ห่างไกล (ประกาศจาก กระทรวงการคลังฯ) แต่ได้รับค่าตอบแทน ฉ.11 เท่ากับ รพ. ที่อยู่ในพื้นที่ปกติ ที่มีการคมนาคมสะดวกสบายมากว่า จึงไม่ธรรมกับผู้ที่เสียสละอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
นายรุ่งเรือง มาลาทอง
01 พฤษภาคม 2563
49 0
 
พยายาล IPD ดูแลผู้ป่วย PUI สามารถเบอกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยหรือไม่
ยาสมี มะดีเย๊าะ
01 พฤษภาคม 2563
66 0
 
การออกสื่อสารความเสี่ยงให้กับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ
อโณทัย เหล่าเที่ยง
01 พฤษภาคม 2563
40 0
 
การออกติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ สามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยได้หรือไม่
อโณทัย เหล่าเที่ยง
01 พฤษภาคม 2563
55 0
 
เวรด่านตรวจคัดกรองของอำเภอ สามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยได้หรือไม่ อย่างไร
อโณทัย เหล่าเที่ยง
01 พฤษภาคม 2563
39 0
 
ค่าตอบแทน ฉ.11 พิจารณาจ่ายไม่เป็นธรรม
อำนาจ
01 พฤษภาคม 2563
52 0
 
ประกันชีวิตโควิด
ศิรวรรณ รัตนสุวรรณ
30 เมษายน 2563
71 0
 
ค่่่าตอบแทนช่วงโควิด
ศิริวรรณ รัตนสุวรรณ
30 เมษายน 2563
56 0
 
การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
Weera
30 เมษายน 2563
72 0