กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
การเบิกเสี่ยงภัย
ยินดี
30 เมษายน 2563
47 0
 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา
นายสัญญวุฒิ ชวนชาติ
30 เมษายน 2563
70 0
 
ก่ารเบิกเงินค่าตอบแทน 2 เท้าช่วงวันหยุดสงกรานต์และสิ้นปี
พงศกร
30 เมษายน 2563
50 0
 
สายสนับสนุน งานในบริเวณพื้นที่เสียง ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ควรได้รับการเบิกจ่ายเงิน หรือ ไม่
วิยุทธ พูนผล นวก .คอมพิวเจอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครรา
30 เมษายน 2563
58 0
 
การเบิกค่าเสี่งภัยเจ้าหน้าที่ห้องแลป
นัฐฐยา
30 เมษายน 2563
54 0
 
อยู่เวรด่่านคัดกรองโรคCovid 19
พรทิพย์
30 เมษายน 2563
73 0
 
ระเบียบที่ใช้ในการเบิกค่าอยู่เวรด่านคัดกรองโควิด19 ใช้ระเบียบไหนในการเบิกจ่าย
กฤษณะ คมเศวต
30 เมษายน 2563
49 0
 
การเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ห้องแล็บของ รพ.ชุมชน
นายสายชล กิตตระกูล
30 เมษายน 2563
39 0
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการติดตามการกักตัว
จักษวัฏ
30 เมษายน 2563
55 0
 
การเบิกค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่เอยู่ด่านเพื่อตรวจคัดกรองโควิด 19 ใช้ระเบียบไหนเบิกได้ค่ะและได้อัตราเท่าไรค่ะ
สุทธิกานต์
29 เมษายน 2563
106 0